VEDA Touch green

18.874,-

Designet med gode intentioner

Bæredygtighed er på alles læber. Nye regler og forskrifter gør det dog til et stadig vanskeligere samtaleemne. Men vi elsker udfordringer, ogarbejder derfor strategisk for at minimere vores klimapåvirkning. 

Vi ønsker at gøre en forskel, så vi har valgt at udarbejde en livscyklusanalyse (LCA) for alle vores produktserier. Vi mener, at rapporter fra uafhængige eksperter som dem i vores LCA’er og miljøvaredeklarationer (EPD'er) er den mest gennemsigtige tilgang til at dokumentere vores fremskridt.

Vi synesvores kunder fortjener at vide, hvilke råmaterialer deres nye køkken er fremstillet af. Derfor beregner vi, hvor mange plastflasker vi genanvender årligt. Og derfor fortæller vi kunderne, hvor mange genanvendte vandflasker og kilo genanvendt træ deres køkken indeholder.  Derfor bruger vi også genanvendte materialer i alle vores køkkendesign uden undtagelse, og uden at det koster ekstra.

Læs, hvordan vi integrerer vores ambitioner om at gøre en forskel i vores designproces.

Et køkken med gode intentioner

– er fremstillet af genanvendte materialer

Vidste du, at 80 % af et produkts miljøpåvirkning skyldes beslutninger, der træffes i designfasen? Vi producerer tidløst dansk design med så mange genanvendte materialer af høj kvalitet som muligt, og altid med tilhørende dokumenterende beregninger.  Vores udvidede garantier afspejler vores tro på langtidsholdbare produkter.

Vores køkkener er altid fremstillet med design og funktion i perfekt harmoni. Og med anvendelse af genanvendte materialer i hvert eneste design. Vi oplyser altid, hvor mange genanvendte plastflasker, der anvendes til fremstilling af vores folier, og hvor mange kilo genanvendt træ, der går til fremstillingen af dit nye køkken samt dets CO2-aftryk. På den måde kan du dele din fortælling med gæsterne, når du inviterer til middag i dit nye køkken.

Læs mere om vores materialer

I 2023 gav Kvik nyt liv til 6.501.287 plastflasker i køkkenbranchen!

— Kvik Category Management-team

– er baseret på færre materialer, genbrug og genanvendelse

Vi er vilde med dansk design. Vi elsker at skabe produkter, der er smukke, tidløse og holdbare. Vi elsker at arbejde med kvalitetsmaterialer, der holder. Men vi er ikke vilde med det spild, der følger med.

Hvilket er grunden til  har derfor indledt et samarbejde med Stena Recycling, som er førende inden for genanvendelse og ressourceforvaltning. De hjælper os med at omdanne hovedparten af vores spild til værdifulde ressourcer – både i form afopvarmning af vores bygninger, nye materialer og inspiration til nye løsninger.

– har et gennemsigtigt CO2-aftryk

Når du modtager et tilbud på dit nye køkken, oplyser vi dig også om dit nye køkkens indvirkning på miljøet. Vi gennemførte i 2024 en livscyklusanalyse af vores produkter. Denne omhyggelige analyse kombineret med det tætte samarbejde med vores leverandører betyder, at vi kan give dig gennemsigtige oplysninger om dit køkkens miljøpåvirkning, herunder hvor store mængder genanvendt træ og PET-plast der er brugt til at fremstille det. Beregningerne er baseret på specifikke produktdata og opdateres dagligt, så du kan være sikker på, at dine beregninger altid er opdaterede og pålidelige. På den måde kan vi hjælpe dig med at træffe det mest informerede valg om dit nye køkken.

Et køkken med gode intentioner

– leveres altid usamlet i flade pakker

Flade pakker giver effektiv transport og er en væsentlig del af vores koncept. Vi samler vores køkkener i en Kvik-butik tæt på dig, i stedet for at samle dem på fabrikken. Vores logistikløsning med flade pakker betyder, at vi kan transportere seks gange så mange usamlede køkkener på hver lastbil sammenlignet med samlede køkkener.

– bruger mere vedvarende energi

Sidste år var et vendepunkt i vores grønne omstillingsrejse, hvor vi i samarbejde med andre visionære virksomheder tog aktiv del i etableringen af grøn energi i Danmark. I januar 2023 indgik vi i samarbejde med vores søsterselskaber DFI-Geisler, Multiform og JKE Design om en elkøbsaftale med Better Energy. Vi har i kraft af denne aftale bidraget til opførelsen af en ny solcellepark ved Stevning på Als. 

Den nye solcellepark tilfører årligt yderligere 35 gigawatt-timer vedvarende energi til det danske elnet. Det er nok til at dække det typiske daglige energiforbrug for 22.500 danskere.   

Læs mere om initiativet med Better Energy

Vi er som producenter ansvarlige for at fokusere på bæredygtighed og hele tiden finde nye tilgange til at reducere miljøpåvirkningen fra vores forretning

— Henrik Gade Andersen, Director of Strategic Purchasing hos Kvik

Mere end blot en elkøbsaftale

Grundvandssikring med solcelleparker

Solcelleparken fungerer som et beskyttende skjold for grundvandet. I modsætning til traditionel landbrugsjord dækker den jorden med græs og beskytter grundvandet.

Husdyrvenlige zoner

Lokalplaner giver mulighed for at vedligeholde områder med græssende husdyr.

Ingen brug af pesticider

Solcelleparken har en positiv indvirkning på naturen og dyrelivet, fordi der ikke bruges pesticider og kunstgødning.

Et køkken med gode intentioner

– værner om sikkerheden på arbejdspladsen

Vi producerer dit drømmekøkken. Og vi gør det med et omhyggeligt fokus på detaljer og håndværk og på at beskytte vores medarbejdere og deres sikkerhed. Vi har i årenes løb indhentet værdifuld viden gennem dialoger med vores interne teams. Gennem nye og innovative tiltag har vi gjort både vores produktion og lagerfaciliteter til et godt og sikkert sted at arbejde.

– bidrager til en mangfoldig og inkluderende arbejdsstyrke

Vi ønsker at have en mangfoldig og inkluderende arbejdsplads med optimal udnyttelse af alle vores forskellige styrker. Det er ikke kun det rigtige at gøre, men også afgørende for, at vi kan fortsætte vores vækst. Vi forsøger derfor hele tiden at skabe et miljø præget af innovation, samarbejde og udviklingsmuligheder. Vi har opstillet konkrete mål for balance mellem kønnene og medarbejdertilfredshed. Vi er ikke i mål endnu, men vi arbejder på sagen. 

Kønsfordeling og mål

Kønsfordeling i produktionen

Hvis du besøger vores produktionsfaciliteter i Vildbjerg, vil du bemærke, at denne traditionelt mandsdominerede sektor også beskæftiger en del kvinder. Pr. august 2023 er 39 % af vores medarbejdere i produktionen og på lageret kvinder, mens de resterende 61 % er mænd. Vi har foretaget forskellige investeringer i automatisering og teknologi for at sikre bedre ergonomi og reducere den fysiske belastning for medarbejderne.

Vi vil bygge bro

Det er vores ambition, at kønsfordelingen i ledelsen hos Kvik A/S skal afspejle resten af vores moderne og mangfoldige virksomhed. Vi er stolte af, at vores produktionsanlæg nedbryder barrierer og fremmer et inkluderende miljø, men vi ved samtidig, at vi har et stykke vej endnu i forhold til kønsfordelingen. Der er en markant underrepræsentation af kvinder i ledende stillinger i organisationen. Det vil vi arbejde målrettet på at ændre.

Vores ambition om kønsfordelingen i ledende stillinger

Vores samlede kønsfordeling er 43 % kvinder og 57 % mænd. Vi har opstillet et mål om, at der mindst skal være 33 % af et køn i vores bestyrelse. Vi har i dag tre mænd og ingen kvinder i bestyrelsen.  Vi forventer at nå dette mål senest i 2025. Vi har opstillet et mål om at have mindst 40 % kvinder og mænd på andre ledelsesniveauer. Kønssammensætningen på de øvrige ledelsesniveauer er lige nu 6 kvinder og 27 mænd. Vi forventer at nå dette mål senest i 2026. 

Vi er på en rejse

Et køkken med gode intentioner

– har pålidelige certifikater i ryggen

Der findes en masse forskellige labels på markedet, som dækker over vidt forskellige standarder. — Det er dog ikke alle labels, som er officielle og verificeret af tredjepart. Vores certifikater er derfor et fantastisk værktøj og din garanti for, at vores produkter lever op til bestemte standarder. Vores certifikater er en uafhængig bekræftelse af vores indsats på vigtige områder, herunder bæredygtige skovbrug, tilfredshed på arbejdspladsen og et rent indeklima.

Læs mere om vores certifikater

– yder støtte til lokale projekter

Vores interne medarbejderforening KvikOp støtter hvert år forskellige lokale initiativer. Vi ved, at vores virksomhed handler om meget mere end at skabe dansk design til overraskende lave priser. Vi vil aktivt støtte og gøre en positiv forskel for vores lokalsamfund.

Vi støtter udvalgte projekter foreslået af vores medarbejdere. Det betyder, at vi typisk støtter aktiviteter og klubber, som involverer vores egne medarbejdere – og en lang række andre projekter, som gør en forskel i medarbejdernes lokalsamfund. Det sætter vi rigtig stor pris på.

Vi har i 2023 haft fornøjelsen af at støtte 21 forskellige projekter – herunder: 

  • Tørring Idrætsforening – økonomisk støtte til kurser i livreddende førstehjælp.
  • Hjælpesporet – julegaver til udsatte familier
  • Vævelauget Randbøldal – udgivelse af en bog med vævelaugets egne mønstre som inspiration til spirende vævere. 

– støtter FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling

Du har sikkert set den farverige palet med FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling.De 17 mål er vedtaget af alle FN’s medlemslande for at sikre fred og velstand til mennesker over hele verden og passe på vores planet. Både virksomheder og forbrugere har et fælles ansvar for vores planet og dens beboere, og med vores tilslutning til FN’s verdensmål forpligter vi os til at sikre, at vores aktiviteter bidrager til at nå de opstillede mål inden 2030.

Ingen kan gøre alt. Det gælder også for os. Og selvom alle 17 mål fortjener vores udelte opmærksomhed, har vi valgt at fokusere på de fire mål, hvor vi kan yde den mest effektive indsats og gøre den største forskel.

Vi har særligt fokus på fire af FN’s verdensmål

Mål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst

Mangfoldighed og inklusion er vigtige søjler i vores tilgang til ledelse. Desværre er vi ikke i mål i forhold til kønsdiversitet i ledelsen. Vi har derfor opstillet konkrete mål for større mangfoldighed og inklusion i arbejdsstyrken. Vi måler løbende, hvor godt vi klarer os som arbejdsplads, gennem årlige medarbejderundersøgelser og personlige samtaler, fordi vi tror på løbende forbedringer – hvilket også har givet os vores Great Place to Work®-certificering.

Mål 12: Ansvarligt forbrug og produktion

Vi har været på en kompleks rejse for at forbedre vores affaldshåndtering gennem forebyggelse, reduktion, genanvendelse og genbrug. Vores andel af ikke-genanvendeligt affald er faldet fra mere end 25 % i 2022 til omkring 5 % i 2023. Og målet er at komme endnu længere ned. Vi vil også blive bedre til at rapportere om vores målsætninger, tiltag og fremskridt. Og som en del af Ballingslöv International AB udgiver vi en årlig bæredygtighedsrapport.

Mål 13: Klimaindsats

Vi er ikke perfekte. Vi er klar over, at vores aktiviteter påvirker miljøet. Men vi ønsker at gøre det bedre, og derfor har vi tilsluttet os dette mål. Vi vil reducere vores miljøpåvirkning, øge andelen af genanvendte materialer, hvor det er muligt, og samtidig finde muligheder for at genanvende og genbruge affald fra vores drift. Vi stiller dog ikke kun strenge krav til os selv, men også til vores leverandører i hele forsyningskæden, herunder til vores leverandørers underleverandører.

Mål 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner

Som en del af Ballingslöv International AB vil vi fremme og understøtte ikke-diskriminerende love og politikker i vores organisation. Vi vil bekæmpe korruption og uetisk adfærd ved at skabe og opretholde inkluderende fællesskaber uden diskrimination.

Ballingslöv International AB – bæredygtighedsrapport 2023

Vi er en del af den svenske koncern Ballingslöv International AB. Ballingslöv International AB offentliggør en årlig bæredygtighedsrapport, der beskriver alle de initiativer og tiltag, som alle koncernens virksomheder har gennemført.

Bæredygtighedsrapport 2023