Whistleblowertjeneste

Etiske og fair forretningsmetoder er afgørende for vores succes på sigt. Dette er nærmere beskrevet i vores etiske regelsæt, som er underskrevet både af vores medarbejdere og vores leverandører. Du spiller en vigtig rolle med at gøre opmærksom på din bekymring, hvis du har mistanke om alvorlige forseelser, som overtræder vores etiske regelsæt.

Whistleblowing giver os mulighed for at undersøge, forebygge eller rette op på eventuelle forseelser. Du behøver ikke at have dokumentation for din mistanke. Alle indberetninger kan foretages i god tro.

Vi samarbejder med en ekstern whistleblowertjeneste, så du er sikret anonymitet. 

Klik her for at sende en indberetning til whistleblowertjenesten, eller skriv følgende adresse i din browser:

https://report.whistleb.com/ballingslovinternational

Læs mere her:

Vores whistleblowertjeneste er et lukket system, som stilles til rådighed af en uafhængig ekstern tredjepart – WhistleB Whistleblowing Center AB. Systemet er helt uafhængigt af vores intranet og vores hjemmeside. Alle meddelelser krypteres. WhistleB gemmer ikke IP-adresser eller andre metadata af hensyn til afsenderens anonymitet.