Hvad vi har opnået

Vores produktion er CO2-positiv.

En ambitiøs og udfordrende tankegang er kernen i vores Kvik-DNA, og intet sted er dette mere tydeligt end i de bæredygtighedsmål, vi har sat os. I starten af 2021 nåede vi en vigtig milepæl, da produktionen på vores fabrik i Danmark blev CO2-positiv. Det betyder, at vi fremadrettet hæver barren, og vi har derfor sat et nyt ambitiøst mål om, at hele vores forsyningskæde skal være CO2-positiv i 2025.

Læs videre for at finde ud af, hvad det betyder.

Hvad betyder GHG-protokollen egentlig for både os og dig?

Scope 1

Dette omfatter alle direkte drivhusgasemissioner fra de aktiviteter, der er under vores kontrol, herunder brændstofforbrænding på stedet, flådekøretøjer og aircondition. Vores eget varmeværk hjalp os med at opfylde dette scope.

Scope 2

Dette er alle de indirekte drivhusgasemissioner fra forbruget af den elektricitet, varme eller damp, vi køber. Vi er så heldige, at det her i Danmark er muligt at købe certificeret ren energi, og at vi er i stand til at dække vores varmebehov med vores eget varmegenvindingsanlæg.

Scope 3

Dette scope vil kræve en masse samarbejde med vores leverandører, da det omfatter alle andre indirekte emissioner, såsom udvinding og produktion af indkøbte materialer og brændstoffer og transportrelaterede aktiviteter i køretøjer, som vi ikke selv ejer eller driver.

Hvad vil det sige at være CO2-positiv?

At være CO2-neutral betyder, at man fjerner den samme mængde CO2, som man udleder i atmosfæren. At være CO2-positiv betyder, at man ikke bare fjerner den mængde CO2, som man udleder i atmosfæren – men at man fjerner mere end det. På den måde opnår man en miljømæssig fordel, fordi man fjerner mere kuldioxid fra atmosfæren, end man producerer. 

Her forklarer vi, hvordan vi blev CO2-positive på vores hovedkontor og i produktionen i Danmark.

Kvik produktion CO2-positiv fra 2021.

Hvor er vi på vej hen i forhold til vores udledning?

Som med alle andre store, ambitiøse mål er det en rejse, vi er på. Vi har allerede taget nogle store skridt: Vi har konverteret til 100 % vedvarende energi, ændret al vores belysning til strømbesparende LED, og vi er blevet selvforsynende med varme, da vi bruger affaldet fra vores produktion til at opvarme vores kontorer og fabrik. Det var nogle store, dristige skridt, men det er en rejse, vi er på, og som vi har tænkt os at fortsætte. Ved udgangen af 2025 forventer vi at have konverteret alle firmabiler til elbiler. Vi samarbejder også med vores leverandører for at sikre, at de også er CO2-positive.